HÓA ĐƠN TỪ BAO NHIÊU TIỀN THÌ PHẢI LÀM HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Khi kinh doanh chắc hẳn bạn luôn cần có những vấn đề về pháp luật can thiệp vào những vấn đề cần thiết để đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp mình cũng như bảo vệ tính công bằng khi kinh doanh. Vì thế cần căn cứ vào các điều lệ về Hợp đồng kinh tế. 

Theo quy định của pháp hiện hành hiện nay thì khái niệm cụ thể về loại hợp đồng kinh tế không có. Và trước đây để giải quyết các vấn đề xung quanh kinh tế thì thường được quy định tại Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế .Theo Pháp lệnh, Hợp đồng kinh tế được xem là sự thoả thuận bằng văn bản hoặc bằng tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về một vấn đề thỏa thuận nào đó...

Hợp đồng kinh tế là gì?

Hợp đồng kinh tế luôn có tầm ảnh hưởng quan trọng với doanh nghiệp

Một văn bản phác thảo các giao dịch và thỏa thuận giữa các bên trong việc sản xuất và trao đổi sản phẩm và dịch vụ, cũng như các thỏa thuận thương mại khác, được gọi là hợp đồng kinh tế. Hợp đồng kinh tế phải nêu rõ quyền và nghĩa vụ của các bên.

Các bên sẽ quy định cụ thể công việc thực hiện mua bán, sản xuất, trao đổi sản phẩm, dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng, khoa học - công nghệ và các tài liệu cần thiết khác thông qua hợp đồng giao dịch. các điều khoản, đạt được các mục tiêu kinh doanh khác nhau và cung cấp cho cả hai bên quyền lợi và nghĩa vụ một cách rõ ràng.

Hợp đồng kinh tế là một văn bản có tác dụng trung gian, là cầu nối giữa các chủ thể. Hầu hết các cá nhân, tổ chức kinh doanh đều bắt buộc phải ký hợp đồng kinh tế. Đặc biệt hợp đồng đóng vai trò rất quan trọng trong suốt quá trình phát triển kinh tế và tồn tại lâu dài của doanh nghiệp nào đó.

Một số loại hợp đồng kinh tế thường gặp hiện nay

Đối tượng kí kết hợp đồng lao động hiện nay trở nên ngày một đa dạng, rộng hơn và chúng không cụ thể một đối tượng nào đó. Vì mỗi một hợp đồng lao động đều có nét đặc trưng riêng biệt và sẽ được điều chỉnh và chi phối bằng pháp luật sao cho phù hợp với 2 bên tham gia kí kết áp dụng được đúng theo quy định của pháp luật. 

Sau đây là các loại hợp đồng lao động kinh tế mà ta thường được thấy trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại của các doanh nghiệp:

 • Hợp đồng kinh tế song ngữ.
 • Hợp đồng kinh tế xây dựng.
 • Hợp đồng dịch vụ
 • Hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Hợp đồng kinh tế thương mại.
 • Hợp đồng kinh tế bằng tiếng anh.
 • Hợp đồng trong các hoạt động dự án đầu tư của doanh nghiệp như:  Hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Hợp đồng liên doanh liên kết
 • Hợp đồng thương mại đặc thù như hợp đồng thi công thiết kế nhà ở, hợp đồng giao nhận thầu xây dựng…

Đặc điểm của hợp đồng kinh tế

Khi nói đến hợp đồng kinh tế, chúng ta cần phải lưu ý đến ba yếu tố quan trọng mà cần đặc biệt quan tâm:

Mục tiêu của hợp đồng kinh tế gắn liền với mọi hoạt động thương mại. Nghĩa là, hợp đồng sẽ gắn với các hoạt động mua bán, sản xuất, trao đổi vật phẩm giữa các chủ thể thương mại và một trong các bên ký kết hợp đồng phải có động cơ kiếm lợi nhuận bằng kinh doanh.

Chủ đề hợp đồng có các đặc điểm sau: một bên phải là pháp nhân, còn bên kia có thể là cá nhân có giấy phép kinh doanh hoặc pháp nhân đáp ứng yêu cầu theo quy định. Ngoài ra, nội dung của hợp đồng kinh tế được ký kết phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh và hoạt động đã đăng ký với cơ quan chính phủ.

Hợp đồng bắt buộc chính thức phải được hình thành bằng văn bản hoặc chứng từ chứng minh giao dịch, và phải có chữ ký của các bên để xác nhận các điều khoản và nội dung mà hai bên đã thỏa mãn bằng nhiều hình thức khác nhau như văn bản hay các loại thư, điện tử, điện báo,...

Quy định về hợp đồng kinh tế

Do hiện nay chưa có luật nào về hợp đồng kinh tế. Nên khi bị sửa đổi hợp đồng kinh tế phải căn cứ vào chủ thể và nội dung của hợp đồng.

Khi soạn thảo hợp đồng kinh tế dựa trên các quy định của Luật Thương mại, có một số loại hợp đồng cần lưu ý: Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ và quảng cáo thương mại ...

Khi soạn thảo hợp đồng kinh tế theo quy định của Bộ luật dân sự, có một số loại hợp đồng cần lưu ý: Hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng mua bán nhà ở, hợp đồng tặng cho tài sản, hợp đồng thuê tài sản đều là những ví dụ về hợp đồng mua bán tài sản,...

Khi nào doanh nghiệp phải lập hợp đồng kinh tế?

Các giao dịch nói trên thường phải tuân theo thủ tục thanh tra thuế và các công ty phải có đồng và lập hồ sơ thanh lý hợp đồng bằng văn bản. 

Do đó, các doanh nghiệp nên thiết lập và có các quy định về việc ký kết hợp đồng mua bán sản phẩm trong quy chế tài chính của họ, chẳng hạn như:

 • Thẩm quyền ký kết hợp đồng (người được ủy quyền ký kết)
 • Hợp đồng phải được ký kết bằng văn bản với giá trị tối thiểu
 •  Các loại hợp đồng kinh tế phải lập thành văn bản 

Do đó, bạn nên hình thành một thỏa thuận bằng văn bản với đối tác của mình và chuẩn bị hợp đồng thanh lý sau khi hợp đồng được kết hợp để bảo vệ sự chắc chắn về quyền lợi cho công ty của bạn.

Hóa đơn bao nhiêu tiền thì phải làm hợp đồng kinh tế

Hợp đồng kinh tế rất quan trọng trong mọi hình thức kinh doanh

Doanh nghiệp có các hạn chế về hợp đồng chính thức dựa trên yêu cầu quản lý của từng tổ chức, phạm vi hoạt động, số lượng vốn kinh doanh hoặc hợp đồng có giá trị. Các công ty nhỏ thường quy định rằng các hợp đồng trị giá 20 triệu trở lên phải được thực hiện bằng văn bản, tuân thủ các quy định thanh toán không dùng tiền mặt.

Tuy nhiên, doanh nghiệp nên ký kết hợp đồng kinh tế bằng văn bản để bảo đảm quyền và nghĩa vụ hợp pháp của các bên, làm cơ sở để doanh nghiệp xử lý và bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình khi một bên tham gia hợp đồng. vi phạm hợp đồng.


Theo bdshungthinhcorp.vn