Tiến Độ Thi Công | 01-05-2022

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG LA VIDA RESIDENCES

Click xem chi tiết dự án

HÌNH ẢNH LỄ BÀN GIAO NHÀ
ĐỢT 1 THÁNG 10/2022

Hình ảnh lễ bàn giao đợt 1 của dự án Lavida Residences Tp Vũng Tàu Hưng Thịnh tháng 10/2022 bottom + center
Hình ảnh lễ bàn giao đợt 1 của dự án Lavida Residences Tp Vũng Tàu Hưng Thịnh tháng 10/2022 bottom + center
Hình ảnh lễ bàn giao đợt 1 của dự án Lavida Residences Tp Vũng Tàu Hưng Thịnh tháng 10/2022 bottom + center
Hình ảnh lễ bàn giao đợt 1 của dự án Lavida Residences Tp Vũng Tàu Hưng Thịnh tháng 10/2022 bottom + center
Hình ảnh lễ bàn giao đợt 1 của dự án Lavida Residences Tp Vũng Tàu Hưng Thịnh tháng 10/2022 bottom + center
Hình ảnh lễ bàn giao đợt 1 của dự án Lavida Residences Tp Vũng Tàu Hưng Thịnh tháng 10/2022 bottom + center
Hình ảnh lễ bàn giao đợt 1 của dự án Lavida Residences Tp Vũng Tàu Hưng Thịnh tháng 10/2022 bottom + center
Hình ảnh lễ bàn giao đợt 1 của dự án Lavida Residences Tp Vũng Tàu Hưng Thịnh tháng 10/2022 bottom + center
Hình ảnh lễ bàn giao đợt 1 của dự án Lavida Residences Tp Vũng Tàu Hưng Thịnh tháng 10/2022 bottom + center
Hình ảnh lễ bàn giao đợt 1 của dự án Lavida Residences Tp Vũng Tàu Hưng Thịnh tháng 10/2022 bottom + center
Hình ảnh lễ bàn giao đợt 1 của dự án Lavida Residences Tp Vũng Tàu Hưng Thịnh tháng 10/2022 bottom + center
Hình ảnh lễ bàn giao đợt 1 của dự án Lavida Residences Tp Vũng Tàu Hưng Thịnh tháng 10/2022 bottom + center
Hình ảnh lễ bàn giao đợt 1 của dự án Lavida Residences Tp Vũng Tàu Hưng Thịnh tháng 10/2022 bottom + center
Hình ảnh lễ bàn giao đợt 1 của dự án Lavida Residences Tp Vũng Tàu Hưng Thịnh tháng 10/2022 bottom + center
Hình ảnh lễ bàn giao đợt 1 của dự án Lavida Residences Tp Vũng Tàu Hưng Thịnh tháng 10/2022 bottom + center
LIÊN HỆ 0908.953.911 - 0969.722.168
NHẬN BÁO GIÁ TRỰC TIẾP 24/7
HOẶC ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Click xem chi tiết dự án 

Click xem chi tiết dự án 


Theo bdshungthinhcorp.vn