Tiến Độ Thi Công | 04-12-2022

HÌNH ẢNH HOÀN THIỆN DỰ ÁN CĂN HỘ LAVITA CHARM

CẬP NHẬT HÌNH ẢNH HOÀN THIỆN DỰ ÁN CĂN HỘ LAVITA CHARM

Phối cảnh ban ngày của dự án căn hộ Lavita Charm Thủ Đức được Hưng Thịnh bàn giao 1
Phối cảnh ban ngày của dự án căn hộ Lavita Charm Thủ Đức được Hưng Thịnh bàn giao 2
Phối cảnh ban đêm của dự án căn hộ Lavita Charm Thủ Đức được Hưng Thịnh bàn giao 1
Phối cảnh ban đêm của dự án căn hộ Lavita Charm Thủ Đức được Hưng Thịnh bàn giao 2
Phối cảnh ban đêm của dự án căn hộ Lavita Charm Thủ Đức được Hưng Thịnh bàn giao 3
Cảnh quan mặt tiền khu dự án căn hộ Lavita Charm của Hưng Thịnh tại Tp Thủ Đức.
Sảnh đón cư dân khu dự án căn hộ Lavita Charm của Hưng Thịnh tại Tp Thủ Đức 1
Sảnh đón cư dân khu dự án căn hộ Lavita Charm của Hưng Thịnh tại Tp Thủ Đức 2
Sảnh thang máy khu dự án căn hộ Lavita Charm của Hưng Thịnh tại Tp Thủ Đức 1
Sảnh thang máy khu dự án căn hộ Lavita Charm của Hưng Thịnh tại Tp Thủ Đức 2
Khu vực thùng thư tập trung dự án căn hộ Lavita Charm của Hưng Thịnh tại Tp Thủ Đức
Tổng thể khu hồ bơi, cảnh quan, khu vui chơi nội khu dự án căn hộ Lavita Charm của Hưng Thịnh tại Tp Thủ Đức
Hồ bơi khu dự án căn hộ Lavita Charm của Hưng Thịnh tại Tp Thủ Đức 1
Hồ bơi khu dự án căn hộ Lavita Charm của Hưng Thịnh tại Tp Thủ Đức 2
Công viên nội khu của dự án căn hộ Lavita Charm của Hưng Thịnh tại Tp Thủ Đức 1
Công viên nội khu của dự án căn hộ Lavita Charm của Hưng Thịnh tại Tp Thủ Đức 2
Công viên nội khu của dự án căn hộ Lavita Charm của Hưng Thịnh tại Tp Thủ Đức 3
Khu vui chơi cho trẻ em của dự án căn hộ Lavita Charm của Hưng Thịnh tại Tp Thủ Đức 1
Khu vui chơi cho trẻ em của dự án căn hộ Lavita Charm của Hưng Thịnh tại Tp Thủ Đức 2
Khu vui chơi cho trẻ em của dự án căn hộ Lavita Charm của Hưng Thịnh tại Tp Thủ Đức 3
Sân thể thao đa năng của dự án căn hộ Lavita Charm của Hưng Thịnh tại Tp Thủ Đức 1
Sân thể thao đa năng của dự án căn hộ Lavita Charm của Hưng Thịnh tại Tp Thủ Đức 2
Sân thể thao đa năng của dự án căn hộ Lavita Charm của Hưng Thịnh tại Tp Thủ Đức 3
Hệ thống hầm để xe của dự án căn hộ Lavita Charm của Hưng Thịnh tại Tp Thủ Đức 1
Hệ thống hầm để xe của dự án căn hộ Lavita Charm của Hưng Thịnh tại Tp Thủ Đức 2
Hệ thống bãi để xe của dự án căn hộ Lavita Charm của Hưng Thịnh tại Tp Thủ Đức 1
Hệ thống bãi để xe của dự án căn hộ Lavita Charm của Hưng Thịnh tại Tp Thủ Đức 2

Theo bdshungthinhcorp.vn